• صنایع دانش بنیان هوش مصنوعی سلامت سازان سهند (صنام سهند )
  • تجهیز سالن کنفرانس
  • انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت
  • دیوارهای چند رسانه ای و ویدئویی
  • هوشمند سازی
  • فروش و نصب دکل های مخابراتی

صنام سهند، صدای امنیت و سلامت

صنایع دانش بنیان هوش مصنوعی سلامت سازان سهند